שמאות מקרקעין

תחום שמאות המקרקעין עוסק בהערכת שווי נכסים וקרקעות לצרכי מגורים, השקעה, לצרכי העסק ולצרכים נוספים.

במקרה של קניית נכס, מומלץ לפנות לשמאי לפני חתימת הסכם הרכישה מכיוון שהשמאי מוודא עבורכם את המצב התכנוני והמשפטי של הנכס, אם קיימות חריגות בנייה והאם שווי הנכס המבוקש הוא סביר ביחס לשוק.