מיסוי מקרקעין

מיסוי מקרקעין הינו אחד מאבני הפינה החשובים ביותר בכל עסקת נדל"ן. זאת מכיוון, כי הסכומים הכרוכים בתשלום מיסים בעסקאות מקרקעין, יכול להגיע לסכומים עצומים ולהוות חלק ניכר משווי ומהמחיר העסקה.